sana magka gf na ako

tigang na naman

by nhojatienza 1 month ago

????????